top of page

TÌNH NGUYỆN VIÊN

STREETS International rất mong muốn có các tình nguyện viên và thực tập sinh tham gia các hoạt động giảng dạy Tiếng Anh, Ẩm thực, Khách sạn và Kỹ năng sống, phát triển mạng xã hội và các hoạt động gây quỹ của chúng tôi.

Cần có lòng trắc ẩn và cam kết với sứ mệnh STREETS, và có thể được hỗ trợ chổ ở.

Cảm ơn bạn!

bottom of page