top of page

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giáo viên Tiếng Anh bản địa hoặc tình nguyện viên phát triển chương trình giảng dạy Khách sạn/Ẩm thực (Từ xa hoặc Tại chỗ)

STREETS tích cực tìm kiếm một chuyên gia nói tiếng Anh để cộng tác với đội ngũ STREETS tại Hội An. Làm việc với STREETS, các Tình nguyện viên sẽ chỉnh sửa và sửa đổi giáo trình giảng dạy ẩm thực và khách sạn đã được cấu trúc và được đánh giá cao để đáp ứng các mục tiêu kế hoạch chiến lược mới của chúng tôi. Kinh nghiệm phát triển giáo trình giảng dạy về khách sạn, ẩm thực hoặc liên quan sẽ là lý tưởng.

Cơ hội tình nguyện khác

TREETS International sẵn sàng đón nhận các tình nguyện viên và thực tập viên tham gia hướng dẫn cho các lớp Tiếng Anh, Ẩm thực, Khách sạn và Kỹ năng sống,  các bài thuyết trình và lớp học của khách mời, xây dựng nội dung và phát triển phương tiện truyền thông xã hội, gây quỹ, chiến lược và tư vấn hội đồng quản trị.

Cảm ơn bạn!

bottom of page