top of page

GIẢI THƯỞNG

CNN

GIẢI THƯỞNG NGƯỜI HÙNG

CNN Heroes là giải thưởng tôn vinh những người đang ngày ngày thay đổi thế giới. "Tại Việt Nam, chương trình đào tạo phi lợi nhuận của Neal Bermas giúp những thanh niên yếu thế từ 16 đến 22 tuổi chuyển đổi từ nghèo đói sang cơ hội nghề nghiệp chuyên nghiệp trong ngành nhà hàng, khách sạn thành công."

AmCham NGO Leadership Award.jpg

CNN

GIẢI THƯỞNG NGƯỜI HÙNG

CNN Heroes là giải thưởng tôn vinh những người đang ngày ngày thay đổi thế giới. "Tại Việt Nam, chương trình đào tạo phi lợi nhuận của Neal Bermas giúp những thanh niên yếu thế từ 16 đến 22 tuổi chuyển đổi từ nghèo đói sang cơ hội nghề nghiệp chuyên nghiệp trong ngành nhà hàng, khách sạn thành công."

WTTC TOURISM

GIẢI THƯỞNG TOMORROW

​PEOPLE AWARD FINALIST

Giải thưởng danh giá này công nhận các phương pháp hay nhất về du lịch bền vững trong ngành công nghiệp toàn cầu , dựa trên những lợi ích trực tiếp đối với phúc lợi xã hội và kinh tế của người dân địa phương tại các điểm du lịch trên thế giới. Giải thưởng Tomorrow People Award Finalist là một trong những giải thưởng cao nhất trong ngành và đại diện cho tiêu chuẩn vàng trong phát triển du lịch bền vững. STREETS International đã trải qua một quy trình đánh giá ba bước nghiêm ngặt, bao gồm cả đánh giá kỹ lưỡng tại thực địa.

SÁNG KIẾN TOÀN CẦU CLINTON  

GIẢI THƯỞNG THÀNH VIÊN

Được thành lập vào năm 2005 bởi Tổng thống Bill Clinton, Sáng kiến Toàn cầu Clinton (CGI) —một sáng kiến của Quỹ Bill, Hillary và Chelsea Clinton — triệu tập các nhà lãnh đạo toàn cầu để đưa ra giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất trên toàn thế giới. Để tìm hiểu thêm về cam kết hành động của chúng tôi, hãy truy cập trang web của họ.

GIẢI THƯỞNG 

CỘNG ĐỒNG HYATT

Quỹ Tài trợ Cộng đồng Hyatt khuyến khích các khách sạn trên toàn thế giới đề cử các chương trình xuất sắc đang thực thi và giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ STREETS và tôn vinh
những đóng góp có giá trị của họ cho cộng đồng của chúng ta. "

- Zulki Othman, Giám đốc điều hành Hyatt Regency Danang

bottom of page