top of page

Khoản quyên góp hỗ trợ nhà ở được giám sát và y tế cơ bản cho một Học viên trong suốt chương trình kéo dài 14 tháng.

Tài trợ nhà ở cho thực tập sinh

1.000,00$Giá
    bottom of page