top of page

Công thức nấu ăn truyền miệng lấy cảm hứng từ những món ăn phổ biến nhất tại STREETS Restaurant and Café, một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ thanh niên đường phố tại Việt Nam.

Sách dạy nấu ăn tái bản lần thứ 3 từ STREETS Restaurant Café. Tìm hiểu câu chuyện về STREETS từ ngày thành lập cho đến ngày nay, với 124 trang công thức nấu ăn ngon, hình ảnh tinh tế và hồ sơ tốt nghiệp.

Sách dạy nấu ăn xuất bản lần thứ 3 của STREETS

50,00$Giá
    bottom of page