top of page

SỰ KIỆN

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GIẢI TRÍ TP HCM 2018 ĐẦY ĐỦ CÁC CHEF ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN, NGƯỜI THÚ VỊ, MÓN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU SỰ HỖ TRỢ CHO CÁC CON ĐƯỜNG

logostreetseats.png

BỮA TIỆC TỐI NĂM 2019 GÂY QUỸ 

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GIẢI TRÍ TP HCM 2018 ĐẦY ĐỦ CÁC CHEF ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN, NGƯỜI THÚ VỊ, MÓN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU SỰ HỖ TRỢ CHO CÁC CON ĐƯỜNG

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GIẢI TRÍ TP HCM 2018 ĐẦY ĐỦ CÁC CHEF ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN, NGƯỜI THÚ VỊ, MÓN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU SỰ HỖ TRỢ CHO CÁC CON ĐƯỜNG

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GIẢI TRÍ TP HCM 2016 ĐẦY ĐỦ CÁC CHEF ĐƯỢC GIA HẠN, NGƯỜI DỄ THƯƠNG, MÓN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU SỰ HỖ TRỢ CHO CÁC CON ĐƯỜNG

1.jpg

TỔNG HỢP SỰ KIỆN MỚI CỦA YORK

2009-2019

NĂM ĂN, KIẾM TIỀN VÀ VUI VẺ TẠI STREETS EATS NYC.

HỢP TÁC VỚI VIỆN GIÁO DỤC TỪ VỰNG (ICE).

bottom of page