top of page

SỰ KIỆN

NYC Event - STREETS EATS 2023.png

STREETS EATS NEW YORK TRỞ LẠI LẦN ĐẦU SAU ĐẠI DỊCH - NĂM 2023

ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI VIỆN GIÁO DỤC ẨM THỰC ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG,

BẮT ĐẦU BẰNG TIỆC COCKTAIL

BỮA TỐI CỦA CÁC ĐẦU BẾP TRỨ DANH VÀ ĐẤU GIÁ  VIP.  SỰ KIỆN THÀNH CÔNG NHẤT CỦA STREETS TRONG  NĂM!!

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GIẢI TRÍ TP HCM 2018 ĐẦY ĐỦ CÁC CHEF ĐÃ ĐƯỢC GIA HẠN, NGƯỜI THÚ VỊ, MÓN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU SỰ HỖ TRỢ CHO CÁC CON ĐƯỜNG

logostreetseats.png

TIỆC TỐI STREETS EATS 2019 TẠI HCM VÀ ĐẤU GIÁ QUYỀN LỢI VIP, BẮT ĐẦU BẰNG TIỆC  CHAMPAGNE VÀ KẾT THÚC KHI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THƯỞNG THỨC SỰ KIỆN THÀNH CÔNG NHẤT CỦA STREETS

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GÂY QUỸ TP.HCM 2018 ĐẦY ĐỦ NHỮNG ĐẦU BẾP NỔI TIẾNG, CON NGƯỜI TUYỆT VỜI, MÓN ĂN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU SƯ HỖ TRỢ ĐẾN STREETS

logostreetseats.png

SỰ KIỆN GÂY QUỸ TP.HCM 2016 ĐẦY ĐỦ NHỮNG ĐẦU BẾP NỔI TIẾNG, CON NGƯỜI TUYỆT VỜI, MÓN ĂN NGON, GIẢI TRÍ VÀ RẤT NHIỀU HỖ TRỢ CHO STREETS

1.jpg

TỔNG HỢP SỰ KIỆN NEW YORK
2009-2019

NĂM THỰC PHẨM, GÂY QUỸ VÀ VUI VẺ TẠI STREETS EATS NYC.

HỢP TÁC VỚI VIỆN GIÁO DỤC ẨM THỰC (ICE).

bottom of page